Forretningsbetingelser

Når Du trykker på knappen 'Køb' på siden 'Afsluttende bekræftning af bestillingen' et købekontrakt er blivet afsluttet mellem dig og mig. Inhold af kontrakten er gemt på min webserver og kan ses af dig, når du opretter et login. Sprog af kontrakten er tysk eller dansk.

Priserne er i Kr og er inklusiv 19 % eller 7 % tysk moms. Priserne som Du ser gælder for Din bestilling. Priserne i andre valuta afhænger af den aktuelle vækselkurs til € (EUR) (aktuelt eksempel: 1 € (EUR) = 1,1807 $), men er fast for en ordre.

Priserne på Nettet bliver stadig reguleret, når mine leverandører ændrer deres priser (men ikke til en løbende bestilling).

Jeg sender vores varer fra en bestillingsværdi på 0,00 Kr.

Betaling ved efterkrav (kun i Tysklad muligt) koster extra: det koster 41,65Kr. Fra en bestillings værdi af 743,73Kr er forsendelses omkostninger reduceret med 37,19 Kr. Forsendelsen sker med den hurtigste transport (til udlandet med luftpost). Den fuldstændige tabel med forsendelsesgebyrer bliver vist under: .

Levering per regning er mulig efter den første bestilling men kun indenfor Tyskland. Besøgeren bliver erkendt af en Cookie eller han indgiver sin Email adresse fra den sidste bestilling.

Bestillingerne bliver afviklet i den rækkefølge, som de kommer. Eventuelle forsinkelser kan skyldes, at noget bliver først fremstillet eller bestilt før forsendelsen. Jeg tager forbehold for forandringer (f.eks. farve). Du kan i spalten 'ønsker' udtrykke Dit ønske. Hvis det er muligt, forsøger jeg at opfylde det. Eventuelle reklamationer skal meldes med det samme.

Varene forbliver min ejendom, indtil de er fulstændigt betalt.

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht

Tilbagekaldelse til kunder som bor i Tyskland (Widerrufsbelehrung)
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kirsten Faust, Unterm Kreuz 4, 63755, Alzenau, email: k.faust@miniatur.com, tel: +49 (0) 6023 999 848,fax: +49 (0) 6023 999 852) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
• Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
• Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
Slut af tilbagekaldelse til kunder som bor i Tyskland


Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An Kirsten Faust, Unterm Kreuz 4, 63755, Alzenau, email: k.faust@miniatur.com, tel: +49 (0) 6023 999 848,fax: +49 (0) 6023 999 852

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (Unzutreffendes streichen) den von mir/uns (Unzutreffendes streichen) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf folgender Waren (Nennung der Waren)

- Bestellt am (Datum)
- Erhalten am (Datum)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Lov om tilbagekaldelse:
Du er ikke mere bunden til Din bestilling, hvis Du indenfor en frist af en to uger efter modtagelsen af varerne tilbagekalder. Tilbagekaldelsen behøver ikke at indeholde en en begrundelse og kan ske skriftligt (Email er nok) eller ved tilbagesendelse af varerne (på min risiko). For at indeholde fristen er det nok, at Du afsender dem inden for tiden til

Kirsten Faust ● Unterm Kreuz 4 ● D-63755 Alzenau
Fax: 06023 999 852 ● Email: k.faust@miniatur.com

Du betaler portoen for tilbagesendelsen. Portoen for tilsendelse forbliver hos mig. Hvis Du sender beskadigete eller brugte varer tilbage, bliver det lovlige beløb tilbage beholdt. Du kann forhindre det, hvis Du kun prøver funktionen af en artikel og sender den tilbage uden brugsspor og i den originale indpakning. Individuel fremstillet varer er udelukket fra tilbagesendelse.

Forbruger Tvistbilæggelse
Europa Kommissionen har skabt en platform for online-tvistbilæggelse (OS), hvad du kan finde her. her . For at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure foran en forbruger voldgiftsret vi er ikke forpligtet og ikke parat.

Garanti:
Garantien følger loven. Vi er berettigt i fald af en defekt af en artikel at levere ny eller at reparere. Hvis reparationen endeligt mislykkes eller den ny tilsendte artikel også er defekt, kan Du spørge om at få pengene tilbage for artikelen eller om at reducere original prisen. Informationer om eventuelle garantier fra producenterne kan Du læse om i produkt dokumentationen.